A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

1. Toán 10.

TOÁN 10- ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

2. Toán 11.

TOÁN 11 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

3. Toán 12

TOÁN 12-ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ II.doc

4. Lý 10.

VẬT LÝ 10 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

5. Lý 11

VẬT LÝ 11 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

6. Lý 12

VẬT LÝ 12 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

7. Hóa 10

HÓA HỌC 10_ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK II.docx

8. Hóa 11.

HÓA HỌC 11_ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK II.docx

9. Hóa 12

HÓA HỌC 12 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ II.doc

10. Sinh 10.

SINH HỌC 10-ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II - Copy.doc

11. Sinh 11.

SINH HỌC 11-ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

12. Sinh 12

SINH HỌC 12-ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

13. Tin 10

TIN HỌC 10 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

14. Tin 11

TIN HỌC 11 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

15. Tin 12

TIN HỌC 12 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

16. Công nghệ 10

CÔNG NGHỆ 10 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

17. Công nghệ 11

CÔNG NGHỆ 11 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.docx

18. Công nghệ 12.

CÔNG NGHỆ 12 - ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II.doc

19. Địa 10

đề cương địa lí 10 - Copy.docx 

20. Địa 11

Đề cương giữa HK2 - Địa 11.doc

21. Địa 12

ĐÈ CƯỜNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II- ĐỊA12.docx

22. Sử 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GHK II - S10.doc 

23. Sử 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GHK II - S11.doc 

24. Sử 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GHK II -SỬ 12.doc

25. Văn 10

ĐÊ CƯƠNG ÔN TÂP VĂN 10 GIƯA HKII.2022.docx 

26. Văn 11

ĐỀ CƯƠNG VĂN 11 GIỮA KÌ II.docx 

27. Văn 12

ĐỀ CƯƠNG VĂN 12 KÌ 2-nam hoc 2021-2022-.doc

28. Anh 10

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HKII ANH 10.docx 

29. Anh 12

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HKII ANH 12.docx 

30. Anh 11

TIENG ANH 11- DE CUONG ON TAP GIUA HOC KI 2.doc

31. GDCD 10

ĐỀ CƯƠNG GDCD10.doc 

32. GDCD 11

De cuong GDCD11.doc 

33. GDCD 12

De cuong GDCD12.doc

34. GDQP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK2 GDQP LỚP 10 2021-2022.doc 

35. GDQP 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK2 GDQP LỚP 12 2021-2022.doc

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội