Giải bóng đá nữ trường THPT Sơn Động số 3 năm học 2019-2020

Giải bóng đá nữ trường THPT Sơn Động số 3 năm học 2019-2020

Trích đoạn trận 1: 11B + 11C và 12B