Hoạt động thể thao chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2020