• Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0988144234
  • Email:
   mhung144234@Gmail.com
 • Đào Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0369469085
  • Email:
   huesd3@gmail.com
 • Phạm Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0987645348
  • Email:
   phamthamsd3@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0962359075
  • Email:
   manhlonghpu2@gmail.com