• Triệu Thi Soạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0342138278
  • Email:
   soansd3@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0974803718
  • Email:
   tienduysd3@gmail.com