• Nguyễn Đình Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0979662226
  • Email:
   ndlinh.sd3@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946244706
  • Email:
   nqhung.sd3@bacgiang.edu.vn